Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne obejmują wiele działań, które mają na celu przygotowanie terenu pod budowę. Właściwie wykonane umożliwiają fachowe i bezpieczne tworzenie nie tylko budynków, ale również dróg, tuneli czy sieci rurociągów.


Co obejmują roboty ziemne?

Pod pojęciem roboty ziemne znajdują się wszystkie czynności, które prowadzą do odpowiedniego przygotowania terenu pod konkretny projekt. Zazwyczaj opierają się na wydobywaniu ziemi i jej usuwaniu oraz transporcie. W zależności od potrzeb mogą również obejmować przesuwanie ziemi czy zagęszczenie podłoża. Przeprowadzenie robót ziemnych jest również niezbędne do wyrównania terenu, a dodatkowo jest sposobem na jego kształtowanie w celu najlepszego dopasowania do danego projektu.

Sposób wykonywania robót ziemnych

Roboty ziemne zazwyczaj wykonywane są przy pomocy specjalistycznych urządzeń, które umożliwiają efektywne przeprowadzenie czynności nawet na dużym obszarze. Do najczęściej wykorzystywanego sprzętu można zaliczyć koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, a także walce. Oprócz mechanicznego istnieje również ręczny sposób wykonywania tych prac. Obie metody uzupełniają się nawzajem i są łączone podczas przeprowadzania większości projektów. Więcej o sposobie robót ziemnych

Podział robót ziemnych

Roboty ziemne dzieli się zazwyczaj w zależności od wykonywanych w trakcie usług budowlanych trwania czynności. W tym podziale można wyróżnić:
– Porządkowe roboty ziemne – stanowiące przygotowanie terenu pod budowę oraz wytyczanie budowli ziemnych.
– Podstawowe roboty ziemne – polegające na wyrównaniu podłoża, a także wykonaniu wykopów pod obiekty, drogi czy instalacje.
– Wykończeniowe roboty ziemne – obejmujące wykopy pod fundamenty, wyprofilowanie nasypów oraz przygotowanie podłoża do prac ogrodniczych.

Często stosowany jest także podział ze względu na ukształtowanie i wielkość terenu, który obejmują. W tym przypadku można wyróżnić:
– Liniowe roboty ziemne – obejmujące wąskie pasy terenu przeznaczone pod budowę dróg, torów.
– Powierzchniowe roboty ziemne – obejmujące rozległe tereny, np. podczas budowy lotniska.
– Wykopy budowlane – służące do budowy fundamentów oraz części podziemnych budynków.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*