Strona główna

Poziom edukacji w Polsce

klasa

Kwestia edukacji w kraju to bardzo ważny aspekt, który jest objęty szczególną troską. System edukacyjny powinien być nie tylko skuteczny, ale również sprawy. To szkoły przejmują na siebie odpowiedzialność przygotowania dzieci oraz młodzieży do wejścia w dorosłe życie.

Poziom edukacji w Polsce jest stosunkowo wysoki i wcale nie odbiega swoimi standardami od poziomu nauczania w innych krajach. Polskie szkolnictwo jest podzielone na kilka etapów. Dziecko naukę rozpoczyna już w przedszkolu, jednakże jest ona raczej nastawiona na zabawę, która pomaga dziecku w poznawaniu otaczającego świata. Kolejnym etapem jest okres szkoły podstawowej, który obecnie trwa 6 lat. Dzieci w tym czasie poznają podstawowe zasady języka polskiego oraz innych przedmiotów. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń przenosi się do gimnazjum, które trwa 3 lata. Po jego ukończeniu – które ma miejsce po ogłoszeniu wyników z egzaminu pisemnego – składa podanie do liceum ogólnokształcącego, bądź technikum. Warto dodać, że nauka w liceum trwa 3 lata, a w technikum 4.

23.11.2011. 10:20

Edukacja przedszkolna w Polsce

Edukacja przedszkolna w Polsce to obecnie niezwykle delikatna sprawa, ponieważ zachodzą w niej ogromne zmiany. Ministerstwo Edukacji Narodowej niedawno wprowadziło szereg zmian, jednakże nie zostały one odpowiednio zapisane, a ich interpretacja może być różna. Właśnie ten aspekt sprawia największe problemy rodzicom małych dzieci, którzy nie wiedzą czy powinni posłać dziecko do przedszkola czy też nie.

Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zastanawia się nad wprowadzeniem korekt, które nie tylko pomogą rodzicom, ale przede wszystkim dzieciom. Rodzice mogą posłać swoje dzieci do przedszkola, jednakże często pojawia się problem z odpowiednią ilością miejsc w państwowych placówkach. To niezwykle poważny problem, który należy jak najszybciej rozwiązać. Rodzice mogą także zapisać swoje pociechy do przedszkoli prywatnych, jednakże wiąże się to z wnoszeniem comiesięcznych opłat, na co nie stać wielu rodziców, gdyż wychowanie dziecka to niezwykle trudne zadanie, które wymaga dużych pokładów finansowych.

26.10.2011. 09:28

Planowane reformy edukacyjne

uczen

W Polsce bardzo dużo dzieje się w takich kwestiach, jak nauczanie i edukacja, dlatego reformy, jakie pojawiają się, najczęściej mają za zadanie usprawnienia poziomu nauczania, a także sposobów na dotarcie z podstawową wiedzą do uczniów.

Planowane reformy bardzo często dotyczą nie tylko kwestia samego programu, ale również ilości godzin poświęconych na poszczególne przedmioty w szkole. Obecnie nauczyciele tygodniowo powinny wypracować minimum 18 godzin. Chodzi tutaj oczywiście o nauczycieli, którzy są zatrudnieni na cały etat. Planowaną reformą jest również zwiększenie ilości godzin, jakie przypadałyby na przedmioty ścisłe, w tym matematykę i fizykę. Warto jednak dodać, że zwiększenie godzin przeznaczonych na wymienione przedmioty będzie się odbywało kosztem obcięcia godzin na inne przedmioty. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie poprawek do programu nauczania oraz jego dostosowania do możliwości i ilości godzin przypadających na poszczególne przedmioty. Reforma edukacji zwykle niesie ze sobą obawy zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów, jednakże sama reforma jest potrzebna.

15.10.2011. 14:33